Terfynu cytundeb meddiannaeth

Ceisiadau
 

  • Cais gan berchennog safle sydd am derfynu cytundeb meddiannaeth am y rheswm bod y cartref, oherwydd ei gyflwr, yn cael effaith andwyol ar amwynder y safle (Ffurflen Gais MH18)
     
  • Cais gan berchennog safle am orchymyn terfynu am resymau penodol (Ffurflen Gais MH20)
     

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Cartrefi Symudol - Llawlyfr Canllaw TEP-G6).