Adolygu ffi llain

Ceisiadau
 

  • Cais gan berchennog safle bod gwelliannau arfaethedig yn cael eu hystyried wrth adolygu ffi'r llain (Ffurflen Gais MH17)
     
  • Cais gan berchennog safle am orchymyn i adolygu ffi'r llain a phenderfynu swm y ffi newydd (Ffurflen Gais MH15)
     
  • Cais gan feddiannydd cartref symudol am orchymyn tâl am y gwahaniaeth rhwng y ffi newydd arfaethedig am lain a’r ffi flaenorol am lain, os na fydd perchennog y safle wedi rhoi'r wybodaeth orfodol ragnodedig i'r meddiannydd (Ffurflen Gais MH16)
     

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Cartrefi Symudol - Llawlyfr Canllaw TEP-G6).