Telerau cytundeb meddiannaeth

Ceisiadau
 

 • Cais gan ynaill barti neu'r llall am unrhyw fater o dan y cytundeb (Ffurflen Gais MH10)
   
 • Cais gan ddeiliad am orchymyn sy'n ei gwneud yn ofynnol i berchennog y safle ddarparu datganiad ysgrifenedig ynghylch telerau'r cytundeb meddiannaeth (Ffurflen Gais MH8)
   
 • Cais gan y naill barti neu'r llall mewn cytundeb am orchymyn bod yn rhaid cynnwys telerau ymhlyg penodol yn y cytundeb (Ffurflen Gais MH9)
   
 • Cais gan y naill barti neu'r llall mewn cytundeb am orchymyn i amrywio neu ddileu telerau datganedig yn y cytundeb neu ddarparu ar gyfer telerau datganedig na fyddai modd eu gorfodi fel arall yn gwbl weithredol neu'n ddarostyngedig i amrywiad yn y gorchymyn (Ffurflen Gais MH9).
   

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Cartrefi Symudol - Llawlyfr Canllaw TEP-G6).