Rheolau safleoedd

Ceisiadau
 

  • Cais i Feddiannydd neu gymdeithas trigolion gymwys wneud, amrywio neu ddileu rheol neu reolau safle sydd yn yr arfaeth (Ffurflen Gais MH21)
     
  • Cais i Feddiannydd neu gymdeithas trigolion gymwys, oherwydd methiant perchennog safle, adneuo rheolau safle newydd neu amrywio rheolau safle, neu ddileu hysbysiad am reolau, mewn pryd, gyda'r awdurdod lleol (Ffurflen Gais MH22)
     

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Cartrefi Symudol - Llawlyfr Canllaw TEP-G6).