Apeliadau gan berson neu drydydd parti

Apeliadau

Apeliadau gan berson neu drydydd partiperthnasol mewn perthynas â gorchymyn rheoli anheddau gwag (EDMO) (Ffurflen Gais RPT2):

  • Yn erbyn penderfyniad yr awdurdod tai lleol i wneud EDMO terfynol;
  • yn erbyn telerau EDMO terfynol;
  • yn erbyn telerau EDMO dros dro;
  • yn erbyn penderfyniad awdurdod tai lleol i amrywio neu ddirymu EDMO dros dro neu derfynol neu i wrthod gwneud hynny; neu
  • yn erbyn penderfyniad gan awdurdod tai lleol ynghylch a ddylid talu iawndal i drydydd parti am unrhyw ymyrraeth â hawliau'r person hwnnw yn sgil EDMO terfynol.

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Gorchmynion Rheoli Anheddau Gwag – Llawlyfr Canllaw RPT-G1).