Ceisiadau gan awdurdod tai lleol

Ceisiadau
 

 • Ceisiadau gan awdurdod tai lleol (Ffurflen gais RPT15):
   
  • am awdurdod i wneud gorchym rheoli dros dro am dŷ amlfeddiannaeth nad oes angen ei drwyddedu;
    
  • am awdurdod i wneud gorchymyn rheoli dros dro arbennig am dŷ nad yw wedi'i ddynodi i'w drwyddedu eto;
    
  • am orchymyn y dylai gorchymyn rheoli dros dro barhau tra bod apêl am orchymyn rheoli terfynol newydd yn mynd rhagddi (Adran 105 (10) o Ddeddf Tai 2004); neu
    
  • am orchymyn y dylai gorchymyn rheoli dros dro barhau tra bod apêl am orchymyn rheoli terfynol newydd yn mynd rhagddi (Adran 114 (7) o Ddeddf Tai 2004).
    

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Gorchmynion Rheoli Dros Dro a Therfynol – Llawlyfr Canllaw RPT-G4).