Ceisiadau ynghylch gosodiadau wedi'u dodrefnu

Ceisiadau
 

Ceisiadau ynghylch gosodiadau wedi'u dodrefnu (Ffurflen gais RPT17)

Am addasiad o ran hawliau ac atebolrwydd pan fo tŷ sy'n destun gorchymyn rheoli yn cael ei osod wedi'i ddodrefnu a bod mwy nag un person yn berchen ar y dodrefn hynny.

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Gorchmynion Rheoli Dros Dro a Therfynol – Llawlyfr Canllaw RPT-G4).