Gwneud gwaith ar safle anaddas

Ceisiadau
 

Ceisiadau mewn perthynas â mesurau brys (Ffurflen Gais RPT13):

  • ceisiadau gan berson sydd â buddiant yn y safle am awdurdod i wneud gwaith ar safle anaddas neu'i wella; neu
     
  • geisiadau gan y lesydd neu'r lesai i amrywio neu derfynu les lle bo gorchymyn gwahardd wedi'i wneud.
     

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Tai Amlfeddiannaeth a Thrwyddedu Dethol - Llawlyfr Canllaw RPT-G3).