Gorchmynion gwahardd

Ceisiadau
 

 • Ceisiadau gan y lesydd neu'r lesai am orchymyn i derfynu neu amrywio'r les os oes gorchymyn gwahardd mewn grym (Ffurflen Gais RPT13).
   

Apeliadau
 

 • Apeliadau yn erbyn gorchymyn gwahardd (Ffurflen Gais RPT11)
   
 • Apeliadau yn erbyn penderfyniad yr awdurdod tai lleol (Ffurflen Gais RPT10):
   
  • i amrywio gorchymyn gwahardd neu i wrthod ei ddirymu neu'i amrywio; neu
    
  • i wrthod cymeradwyo cais i ddefnyddio'r safle cyfan a nodir yn y gorchymyn gwahardd, neu ran ohono, mewn ffordd benodol.
    

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Tai Amlfeddiannaeth a Thrwyddedu Dethol - Llawlyfr Canllaw RPT-G3).